banner

Các sản phẩm

Dựa trên sinh trắc học, nhận dạng RFID, giao tiếp không dây và các công nghệ khác, nó chủ yếu được sử dụng trong các giải pháp cho các doanh nghiệp, tổ chức, khuôn viên và công trường.