banner

Chuyên nghiệp, cởi mở và hợp tác

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm phát triển với thẻ tất cả trong một và mặt tất cả trong một, WEDS cung cấp SDK và API cho các nhà tích hợp phần mềm và nhà tích hợp giải pháp.Nó nhằm mục đích cho phép khách hàng kết nối phần cứng WEDS một cách hiệu quả và thuận tiện và tạo ra các sản phẩm và giải pháp, tạo ra giá trị cho người dùng.

SDK bao gồm các hệ thống Android và Linux bản địa, phương tiện sinh trắc học khuôn mặt & vân tay và phương thức gọi phương tiện nhận dạng thẻ Mifare một truyền thống, v.v., khách hàng có thể nhanh chóng phát triển các ứng dụng của riêng họ dựa trên SDK, quá trình phát triển thuận tiện và nhanh chóng và hiệu quả có thể kiểm soát được.

API có thể tích hợp các ứng dụng một thẻ truyền thống như kiểm soát chấm công và truy cập trên cơ sở SDK.Người dùng có thể sử dụng Http / MQTT và các phương thức giao tiếp khác để dễ dàng kết nối phần cứng WEDS với phần mềm phụ trợ của riêng họ và đưa ra giải pháp hoàn chỉnh.

WEDS SDK

API

API WEDS
Tải xuống

01

WEDS SDK (Android)
Tải xuống

01

Phiên bản WEDS (Linux)
Tải xuống